ESCOLA SOL-IXENT

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

SANT JORDI 2021

CONTACTE:

Telèfon: 93 741 54 14
Mòbil o whatsapp: 678 16 54 92
E-mail: escolasolixent@gmail.com

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
CURS 2021-2022

El període de preinscripció d'enguany pel curs 2021-2022 per a Educació Infantil i primària serà del
15 al 24 de març del 2021. I per Educació Secundària del 17 al 24 de març de 2021.

El procediment es durà a terme de forma telemàtica: preinscripcio.gencat.catamb el suport necessari per a aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans.

OFERTA DE PLACES SOL-IXENT CURS 2021-2022

Infantil:                                          Primària:                                                    Secundària:
P3: 23                                            1r PRI: 5   /   2n PRI: 0                                 1r ESO: 5
P4: 9                                              3r PRI: 1   /    4t PRI: 1                                  2n ESO: 2
P5: 1                                               5è PRI: 0  /   6è PRI: 0                                3r ESO: 2
                                                                                                                          4t ESO: 6                   

10 CRITERIS PER ESCOLLIR L'ESCOLA AMB ENCERT

1- Projecte de centre: Visió compartida de tots els mestres de com s'ha d'educar. Estabilitat i qualitat del claustre de professors.
Un bon projecte d'escola és fer pinya per un objectiu comú. Totes les persones que treballem a l'escola creiem en el nostre projecte educatiu i amb vocació el portem a la pràctica dia a dia. 

2- Encaix entre família i escola: Cal conèixer bé la personalitat d' un infant per triar una escola o una altra. Ser coherents amb els principis i els valors de cada família.

3- Escola familiar: Els nostres alumnes gaudeixen en el centre d'un ambient amable i afectuós. Tots es coneixen des dels alumnes de P3 a 4t d' ESO. Ho potenciem amb els apadrinaments. El respecte el valor fonamental. Les nostres aules són grans i tenen una bona il·luminació. Tenen uns bons espais pel lleure, des del pati de sorra quan són més petits fins a les pistes esportives al pati de dalt.

4- La vinculació de l'escola amb els pares: Tots intentem anar a la una, vetllem pels mateixos objectius.

5- Escola comunitària: Es fan activitats a l'entorn de la comunitat i també ens agrada que tota les famílies participin en el màxim d'activitats possibles.

6- Més enllà de l'horari lectiu l'escola té vida, perquè organitza activitats esportives, extraescolars...

7- Escola amb capacitat tutorial: Acompanya l'aprenentatge, perquè fa grups flexibles , perquè es reuneix amb els pares per personalitzar cada cas, perquè assessorem amb la nostra psicòloga en cas de necessitat, perquè fem aprendre partint del criteri que els motiva i perquè estem atents al procés de cada alumne i té capacitat d'acompanyar-lo i orientar-lo, i no només d'ensenyar i avaluar.

8- Rol de l'alumnat: Cada alumne és el protagonista del seu procés d' aprenentatge. Tenint en compte les seves característiques.

9- L'ús de les noves tecnologies: Apostem per una mirada integradora de la tecnologia, on l'alumnat desenvolupa la competència digital de forma natural i englobada en la resta d'aprenentatges.

10- Volem educar, volem ajudar als alumnes a créixer i a desenvolupar-se com a persones íntegres. I sobretot volem educar perquè siguin persones felices i compromeses amb el seu entorn.

ACTIVITATS CURS 2020-2021

VARIS