ESCOLA SOL-IXENT

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


Qui som?

*Som un centre concertat, que imparteix:
Educació Infantil 3-6 anys
Educació primària 6-12 anys
Educació Secundària 12-16 anys

*Som una escola laica, participativa, amb atenció a la diversitat, formació en valors, educació per a la salut i inclusiva.

*Som un equip de mestres amb il·lusió , ganes de treballar en un projecte d' escola del segle XXI, en el qual volem fomentar diferents aspectes com: l'educació en valors, el respecte a les persones, la diversitat cultural, la solidaritat, l'autonomia i responsabilitat dels nens i nenes, així com un projecte curricular fomentat en les capacitats de cada alumne/a, fent servir estratègies didàctiques adequades a cada nivell, sempre tenint present el concepte d' educació integral.

Què fem?

*Fem un ensenyament de qualitat i personalitzat, ensenyant a aprendre, buscar estratègies, reflexionar, a pensar, a fer projectes, treball cooperatiu, a escoltar i adaptar-se a la constant evolució social.

*Volem garantir l' assoliment per part de tot l' alumnat de les competències bàsiques.

*Un seguiment individualitzat dels nostres alumnes això ens permet detectar qualsevol problema que pugui generar-se i actuar de manera immediata.


ACTIVITATS CURS 23-24

VARIS