Normativa de l'escola

1.Cal respectar estrictament totes les normes del protocol d'actuació pel COVID-19.

2. No es pot córrer, ni cridar pels passadissos ni les aules.

3. Cal ser puntuals en les entrades i sortides.

4. Cal portar tot el material marcat amb el nom i renovar-lo quan s'esgoti.

5. Cal respectar les instal·lacions i el material escolar.

6. Cal justificar les faltes d'assistència a l'agenda.

7. Si algú ha de sortir en horari escolar o extraescolar, cal justificar-ho a l'agenda.

8. A la matèria d'educació física:
a. Cal que els alumnes vinguin vestits amb la roba esportiva des de casa.
b. Els alumnes no es podran dutxar ni canviar de samarreta als vestidors.
c. S'habilitarà una zona únicament per a aquells alumnes que es quedin a dinar a l'escola.
d. Qui no porti ampolla d'aigua no podrà realitzar la classe.

9. No es permet portar xiclets ni llaminadures a l'escola.

10. Està prohibit portar mòbils i qualsevol aparell digital.

11. No es podrà portar ni repartir llaminadures de cap tipus dins de l'escola, incloent els aniversaris

EN CAS DE CONFINAMENT:
Els mestres hem elaborat un pla de treball on-line a través de diferents plataformes:
gmail, google Classroom, Gliffing de 1r a 3r, Legiland de 4t a 6è, Snappet de 3r a 6è, Liveworksheets, Zoom, tutorials i presentacions dels mestres.

Els alumnes tindran contacte i seguiment diari per Zoom amb els tutors i especialistes del seu curs.

Des del primer dia es formarà a l'alumnat en l'ús d'aquestes plataformes digitals perquè siguin autònoms a l'hora de seguir el curs on-line.

EL TREBALL
Per tal que els vostres fills adquireixin uns bons hàbits de treball que facilitin el procés d'aprenentatge cal:

-Proporcionar un marc estimulant (marc familiar serè, un espai idoni, taula i llums adequats).

- Fer complir l'horari pactat amb anterioritat.

- Estar al seu abast per escoltar-los i guiar-los en les dificultats, sense donar la resposta correcta, sinó suggerint vies de solució.

-Valorar la feina feta i qualsevol petit avenç.

-Proporcionar un espai de lleure un cop acabada la feina.

-Mantenir un control diari de les tasques.
D'aquesta manera aconseguirem que siguin responsables i autònoms.