Normativa de l'escola

1. No es pot córrer, ni cridar, ni botar la pilota, pels passadissos i les aules.
2. Cal ser puntuals en les entrades i sortides.
3. Cal portar tot el material i renovar-lo quan s'esgoti.
4. Cal respectar les instal·lacions i el material escolar.
5. Cal justificar les faltes d'assistència a l'agenda.
6. Si algú ha de sortir en horari escolar o extraescolar, cal justificar-ho a l'agenda.
7. A la matèria d'educació física:
    a. És obligatori dur xandall i sabatilles esportives. Sense la indumentària adequada no es podrà realitzar la classe.
    b. Cal dur la samarreta de recanvi i, si es vol, una tovalloleta refrescant i desodorant.
    c. Tres dies consecutius sense dur la muda de recanvi implicarà no poder realitzar la classe.
    d. Qui no porti l' equipació no podrà realitzar la classe.
8. No es permet portar xiclets ni llaminadures a l'escola.
9. Està prohibit portar mòbils i qualsevol aparell digital a l'escola.

* NOFC