Organització

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CENTRE


TITULARITAT: SOL-IXENT PATRIMONI EDUCATIU S.L.

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓ       (TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL)
· Directora: Gemma Ruiz i Pons
· Sots Directora: Marta Sancho Muñoz
· Representant titularitat: Agustí Sancho
· Cap d'Estudis Primària: Esther Rodríguez
· Cap d'Estudis ESO: Elisabet Sancho
· Representant S.L.: Montserrat Cucurell

QUADRE DOCENT

*EDUCACIÓ INFANTIL
1r Educació infantil - Georgina Riera
2n Educació infantil - Ilona Ximénes, Amanda Riera 
3r Educació infantil - Rosa Mª Andiñach

REFORÇ- Esther Rodríguez i Pili Esteban (TI)
Activitats complementàries: Pili Esteban

*EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r - Judith Pascual, Albert Tardà
2n - Roser Sancho
3r - Sílvia Garcia
4t - Carme Montañés
5è - Marta Ramos, Carla Sicilia
6è - Sergi Puig

Especialistes:
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA: Albert Tardà (Cicle Inicial i Mitjà) i Sergi Puig (Cicle Superior)
ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA: Albert Tardà (1r) i Roser Cuquet (2n, 3r, 4t, 5è i 6è).
LLENGUA CASTELLANA : Esther Rodríguez (1r i 2n), Marta Ramos i Carla Sicília (5è i 6è).
ÀREA DE MÚSICA: Claudia Penas
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES/ REFORÇ: Jordi Barrufet, Gemma Ruiz i Esther Rodríguez.
DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC: Mercè Revertés, Marta Ramos i Carla Sicilia.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tutoria:
· 1r ESO: Elisabet Sancho 
· 2n ESO: Sònia Martínez
· 3r ESO: Anabel Merino 
· 4t ESO: Ana Martínez

Especialistes:
MATES i EXPERIMENTALS -Sònia Martinez i Marta Sancho
CATALÀ - Elisabeth Sancho
CASTELLÀ -Txus Garcia
MÚSICA - Elisabet Sancho
ANGLÈS - Mònica Vázquez
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA - Ruben López
EDUCACIÓ FÍSICA -Roser Cuquet

*VETLLADORA: Pili Esteban

*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
ESPORTS - COORDINADOR: - Jordi Barrufet
PERMANÈNCIES - Pilar Esteban
ANGLÈS: Clàudia Penas, Albert Tardà, Mònica Vázquez.
MÚSICA: Clàudia Penas.

*ADMINISTRACIÓ i SERVEIS:
SECRETARIA RESPONSABLE: Paula Caminero, Mercè Sancho
Administradora: Mercè Sancho
MENJADOR: A càrrec de l'empresa ARAMARK. RESPONSABLE: Loli Melillas.
MONITORS MENJADOR: Pili Esteban, Ainhoa Hernández.