Organització

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL CENTRE

TITULARITAT: SOL-IXENT PATRIMONI EDUCATIU S.L.

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓ (TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL)
· Directora: Gemma Ruiz i Pons
· Sots Directora: Marta Sancho Muñoz
· Representant titularitat: Agustí Sancho
· Cap d'Estudis Primària: Esther Rodríguez
· Cap d'Estudis ESO: Elisabet Sancho
· Representant S.L.: Montserrat Cucurell

QUADRE DOCENT

*EDUCACIÓ INFANTIL
1r Educació infantil - Georgina Riera
2n Educació infantil - Ilona Ximénes, Amanda Riera
3r Educació infantil - Rosa Mª Andiñach

REFORÇ- Esther Rodríguez i Pili Esteban (TI)
Activitats complementàries: Pili Esteban

*EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r - Roser Sancho
2n - Albert Tardà i Judith Pascual
3r - Sílvia Garcia
4t - Carme Montañés
5è - Marta Ramos
6è - Sergi Puig

Especialistes:
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA: Albert Tardà (Cicle Inicial i Mitjà) i Sergi Puig (Cicle Superior).
ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA: Albert Tardà (2n) i Roser Cuquet (1r, 3r, 4t, 5è i 6è).
LLENGUA CASTELLANA : Albert Tardà (1r i 2n), Carla Sicilia (6è).
ÀREA DE MÚSICA: Claudia Penas (primària).

REFORÇ: Gemma Ruiz, Roser Cuquet, Carla Sicilia, Esther Rodríguez.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Jordi Barrufet, Esther Rodríguez, Albert Tardà

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Marta Ramos i Carla Sicilia

DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC: Mercè Revertes

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tutoria:
· 1r ESO: Elisabet Sancho 
· 2n ESO: Sònia Martínez
· 3r ESO: M´ònica Vázquez
· 4t ESO: Ana Martínez  

Especialistes:
MATES i EXPERIMENTALS -Sònia Martinez i Marta Sancho
CATALÀ - Elisabeth Sancho
CASTELLÀ -Txus Garcia
MÚSICA - Elisabet Sancho
ANGLÈS - Mònica Vázquez
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA - Ruben López
EDUCACIÓ FÍSICA -Roser Cuquet

*VETLLADORA: Pili Esteban, Jordi Lopez

*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
ESPORTS - COORDINADOR: - Jordi Barrufet
PERMANÈNCIES - Pilar Esteban
ANGLÈS: Clàudia Penas, Albert Tardà, Mònica Vázquez.
MÚSICA: Clàudia Penas.

*ADMINISTRACIÓ i SERVEIS:
SECRETARIA RESPONSABLE: Marta Colomé
Administradora: Mercè Sancho
MENJADOR: A càrrec de l'empresa ARAMARK. RESPONSABLE: Loli Melillas.
MONITORS MENJADOR: Pili Esteban, Ainhoa Hernández.