Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.
Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Quins són els membres del consell escolar de la nostra escola?
Actualment, el Consell Escolar del nostre centre està format pels següents membres:
- La presidenta : Gemma Ruiz
- Pares : José Diaz, Carme Torralba, Mireia Millán i Jordi Villares.
- Mestres : Gina Riera, Roser Sancho, Mònica Vázquez i Sílvia Garcia.
- Pas: Jordi Barrufet.
- Alumnes : Martín González i Aitor Vitar.
- Representant de coeducació: Mònica Vázquez.
- Representant de la titularitat : Agustí Sancho.
- Representant de l'Ajuntament de Mataró: Núria Farràs Martín.

Acords Consell Escolar Curs 23-24
-S'aprova l'acta de l'anterior Consell Escolar
- S'aprova el Pla d'actuació de Centre
- Comentar l'inici de curs.