Consell escolar

Què és el consell escolar?
El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.
Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Quins són els membres del consell escolar de la nostra escola?
Actualment, el Consell Escolar del nostre centre està format pels següents membres:
- La presidenta : Gemma Ruiz
- Pares : José Diaz, Carme Torralba, Paco Rodriguez i Mireia Castellà.
- Mestres : Carme Montañés, Txus Garcia, Gina Riera i Sílvia Garcia.
- Pas: Dianela Murcia.
- Alumnes : Nekane Nuñez i Noa Barra Fernández.
- Representants de la titularitat : Agustí Sancho i Montserrat Cucurell.
Referent de Coeducació : Mº Jesús Garcia
Que impulsa mesures educatives de centre que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Acords Consell Escolar Curs 19-20
-S'aprova l'acta de l'anterior Consell Escolar
-S'aprova la Programació General de Centre
-Comentar sobre l'inici del curs
-Quantitats rebudes pel Departament.