Quotes

QUOTES ESCOLA

Infantil / Primària:
Activitats complementàries: 75€
Serveis escolars: 35,30€
Ensenyament reglat: 0€
TOTAL mensual quotes: 110,30€

Secundària:
Activitats complementàries: 75€
Serveis escolars: 40,30€
Ensenyament reglat: 0€
TOTAL mensual quotes: 115,30€

EXTRAESCOLARS

L'escola ofereix les següents activitats extraescolars:

· Educació Infantil

· Educació Primària

* Educació Secundària

MENJADOR

1 Dia: 10,50€ / 5-10 Dies: 9,80€ / +10 Dies: 8,50€ / Divendres: 8,90€.

SORTIDES i ACTIVITATS CURS

*EDUCACIÓ INFANTIL
*EDUCACIÓ PRIMÀRIA: CICLE INICIAL
*EDUCACIÓ PRIMÀRIA: CICLE MITJÀ
*EDUCACIÓ PRIMÀRIA: CICLE SUPERIOR
*EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

IMPORTANT!! Els pagaments s'hauran de fer, com a tard, una setmana abans de que es faci la sortida/activitat.
No s'acceptaran pagaments més tard.
L'alumne que no mostri una actitud correcta a l'escola fins la data de la sortida no podrà participar en l'activitat.
Per poder participar de l'activitat cal estar al corrent dels rebuts de l'escola.