VIDEOS PORTES OBERTES

10 CRITERIS PER ESCOLLIR L'ESCOLA AMB ENCERT

Un bon projecte d'escola és fer pinya per un objectiu comú. Totes les persones que treballem a l'escola creiem en el nostre projecte educatiu i amb vocació el portem a la pràctica dia a dia.
1- Projecte de centre: Visió compartida de tots els mestres de com s'ha d'educar. Estabilitat i qualitat del claustre de professors.
2- Encaix entre família i escola: Cal conèixer bé la personalitat d' un infant per triar una escola o una altra. Ser coherents amb els principis i els valors de cada família.
3- Escola familiar: Els nostres alumnes gaudeixen en el centre d'un ambient amable i afectuós. Tots es coneixen des dels alumnes de P3 a 4t d' ESO. Ho potenciem amb els apadrinaments. El respecte el valor fonamental. Les nostres aules són grans i tenen una bona il·luminació. Tenen uns bons espais pel lleure, des del pati de sorra quan són més petits fins a les pistes esportives al pati de dalt.
4- La vinculació de l'escola amb els pares: Tots intentem anar a la una, vetllem pels mateixos objectius.
5- Escola comunitària: Es fan activitats a l'entorn de la comunitat i també ens agrada que tota les famílies participin en el màxim d'activitats possibles.
6- Més enllà de l'horari lectiu l'escola té vida, perquè organitza activitats esportives, extraescolars...
7- Escola amb capacitat tutorial: Acompanya l'aprenentatge, perquè fa grups flexibles , perquè es reuneix amb els pares per personalitzar cada cas, perquè assessorem amb la nostra psicòloga en cas de necessitat, perquè fem aprendre partint del criteri que els motiva i perquè estem atents al procés de cada alumne i té capacitat d'acompanyar-lo i orientar-lo, i no només d'ensenyar i avaluar.
8- Rol de l'alumnat: Cada alumne és el protagonista del seu procés d' aprenentatge. Tenint en compte les seves característiques.
9- L'ús de les noves tecnologies: Apostem per una mirada integradora de la tecnologia, on l'alumnat desenvolupa la competència digital de forma natural i englobada en la resta d'aprenentatges.
10- Volem educar, volem ajudar als alumnes a créixer i a desenvolupar-se com a persones íntegres. I sobretot volem educar perquè siguin persones felices i compromeses amb el seu entorn.