Sistema educatiu

EDUCACIÓ INFANTIL

L'Educació Infantil és una etapa educativa amb identitat pròpia . Atén infants dels 3 als 6 anys. Correspon al segon cicle de l'Educació Infantil. * Paint, aula virtual, liveworksheet.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
L'Educació Primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s'inicia l´any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys. * Clasroom, live worksheet, snappet,...

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16 anys, tot i que l'alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Projecte Educatiu