PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

El període de preinscripció d'enguany pel curs 2021-2022 per a Educació Infantil i primària serà del
15 al 24 de març del 2021. I per Educació Secundària del 17 al 24 de març de 2021.

El procediment es durà a terme de forma telemàtica: preinscripcio.gencat.cat​, amb el suport necessari per a aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans. 

10 CRITERIS PER ESCOLLIR L'ESCOLA AMB ENCERT

Un bon projecte d'escola és fer pinya per un objectiu comú. Totes les persones que treballem a l'escola creiem en el nostre projecte educatiu i amb vocació el portem a la pràctica dia a dia.
1- Projecte de centre: Visió compartida de tots els mestres de com s'ha d'educar. Estabilitat i qualitat del claustre de professors.
2- Encaix entre família i escola: Cal conèixer bé la personalitat d' un infant per triar una escola o una altra. Ser coherents amb els principis i els valors de cada família.
3- Escola familiar: Els nostres alumnes gaudeixen en el centre d'un ambient amable i afectuós. Tots es coneixen des dels alumnes de P3 a 4t d' ESO. Ho potenciem amb els apadrinaments. El respecte el valor fonamental. Les nostres aules són grans i tenen una bona il·luminació. Tenen uns bons espais pel lleure, des del pati de sorra quan són més petits fins a les pistes esportives al pati de dalt.
4- La vinculació de l'escola amb els pares: Tots intentem anar a la una, vetllem pels mateixos objectius.
5- Escola comunitària: Es fan activitats a l'entorn de la comunitat i també ens agrada que tota les famílies participin en el màxim d'activitats possibles.
6- Més enllà de l'horari lectiu l'escola té vida, perquè organitza activitats esportives, extraescolars...
7- Escola amb capacitat tutorial: Acompanya l'aprenentatge, perquè fa grups flexibles , perquè es reuneix amb els pares per personalitzar cada cas, perquè assessorem amb la nostra psicòloga en cas de necessitat, perquè fem aprendre partint del criteri que els motiva i perquè estem atents al procés de cada alumne i té capacitat d'acompanyar-lo i orientar-lo, i no només d'ensenyar i avaluar.
8- Rol de l'alumnat: Cada alumne és el protagonista del seu procés d' aprenentatge. Tenint en compte les seves característiques.
9- L'ús de les noves tecnologies: Apostem per una mirada integradora de la tecnologia, on l'alumnat desenvolupa la competència digital de forma natural i englobada en la resta d'aprenentatges.
10- Volem educar, volem ajudar als alumnes a créixer i a desenvolupar-se com a persones íntegres. I sobretot volem educar perquè siguin persones felices i compromeses amb el seu entorn.