Horari

HORARI GENERAL

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Els alumnes d'Ed. Infantil i Primària comencen a les 9h, fins a les 13h i a la tarda de 15 a 17h. Aquest horari es composa de les 5 hores reglades més 1 hora en la que es fan activitats complementàries o extraescolars.

ESO
Tots els alumnes d' E.S.O. començaran, a la tarda, a la mateixa hora, és a dir a les 15h. 

L'horari dels alumnes d' ESO es composa de 30 hores reglades setmanals més 5 hores en que es fan activitats complementàries o extraescolars. Aquests horaris es mantindran també tot el mes de setembre i tot el mes de juny. 

Enguany els alumnes de 1r d'ESO comencen a les 9h. de dilluns a divendres però dijous començaran a les 8h. Acabaran les classes a les 13.30h. 

Els alumnes de 2n d'ESO començaran a les 9h. cada dia excepte els dimecres que començaran a les 8h. També acabaran les classes a les 13.30h. 

Els alumnes del primer cicle no tenen cap tarda lliure i acaben a les 5 de la tarda excepte el dilluns i el dimecres que surten a les 18h perquè fan un taller d'aula d'estudi. Els de 3r i 4t surten a les 17h. 

Els alumnes de 3r i 4t d' E.S.O. començaran a les 8 h. fins a 2/4 de 2, excepte dimecres que els de 3r surten a les 14h. I els divendres que els de 4t surten a les 14h.

Els de segon cicle la tarda de dimecres i divendres no assistiran a l'escola. Malgrat això, els alumnes que tinguin feines acumulades hauran de venir a fer-les al centre els dimarts i dijous de les 17h. a les 18h. a l'aula d'estudi.

HORARI DE PERMANÈNCIES

Pels alumnes d'educació Infantil i Primària, l'escola disposa d'un servei de permanències, l'horari del qual és el següent: de 8 a 9 del matí; al migdia de 2/4 d'1 a 2/4 de 2; i de les 5 a 2/4 de 7 de la tarda

HORARI DE MENJADOR

Els alumnes que es quedin al menjador escolar romandran a l'escola entre les 13h. i les 15h. essent atesos pels monitors / monitores de menjador. En aquest interval de temps els nens que es quedin a dinar no podran sortir del centre.
* Servei a càrrec de l'empresa ISS.